מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן

מה זה מדד המחירים לצרכן?

מונח נורא חשוב בתחום המשכנתאות – הוא מדד המחירים לצרכן. מדד המחירים לצרכן מודד שינויים ברמת המחירים של סל תצרוכת מייצג, שנצרך על ידי משקי הבית. סל התצרוכת כולל בתוכו מספר רכיבים עיקריים: מזון, דיור, בריאות וכיוצא בזה, כאשר לכל רכיב יש משקל שונה בתוך המדד.

המדד נמדד ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והוא מפורסם כל 15 לחודש. כאשר המדד עולה, חלה התייקרות ברמת המחירים. להתייקרות זו קוראים "אינפלציה" והיא מוגדרת כאחוז העלייה ברמת המחירים.

בואו נראה דוגמא:

אם המדד בשנת 2016 היה שווה ל-100,

וב2017 הגיע ל120, זאת אומרת שחלה אינפלציה של 20%.

כאשר המדד יורד, חלה הוזלה ברמת המחירים, להוזלה זו קוראים דיפלציה והיא מוגדרת כאחוז הירידה ברמת המחירים. לדוגמה: אם המדד בשנת 2016 היה שווה ל100, ובשנת 2017 ל95, זאת אומרת שחלה דיפלציה של 5%.

איך מדד המחירים לצרכן משפיע על המשכנתא?

נגיד שהייתה לכם משכנתא של 600,000 ש"ח, והחזרתם לבנק 3,000 ש"ח באותו חודש. הקרן של המשכנתא אחרי ההחזר הזה עומדת על 597,000 ש"ח, זה כמובן לא מדויק כי חלק הולך לריבית אבל לצורך הדוגמה כל ההחזר ירד מהקרן, ולצורך הדוגמה מדד המחירים לצרכן עלה באחוז אחד בחודש הספציפי.

המנגון שאתם צריכים להבין אומר דבר כזה : כל חודש לוקחים את כל מה שנשאר במשכנתא וצמוד למדד, כפול המדד בדוגמה שלנו, זאת אומרת כפול אחוז אחד.

הסכום הזה, של 5,970 ש"ח, פשוט מעמיסים אותו על קרן ההלוואה.

זאת אומרת שהיה לכם 600,000 ש"ח, החזרתם לבנק 3,000 ש"ח, ועכשיו אתם חייבים לו 602,970 ש"ח.

מדד המחירים לצרכן צריך לעלות כל שנה בין אחוז לשלושה אחוזים, זו המטרה של בנק ישראל. מדד המחירים לצרכן זה המקום היחיד במשכנתא שיכול להעלות, או יותר נכון להחזיר ללווים חלק מהכסף בחזרה לקרן המשכנתא. זאת אומרת אתם, מחזירים לבנק כסף והמדד מחזיר לכם את זה לתוך הקרן. חשוב מאוד מאוד לשים לב לדבר הזה, אין מקום אחר במשכנתא שיכול להחזיר לכם כסף חזרה לקרן חוץ מהמדד.

חשוב מאוד להשתמש במדד המחירים לצרכן כשצריך, ומנגד גם חשוב לדעת מתי כדאי להימנע ממנו, על זאת נרחיב עוד בהמשך. 

בכל משכנתא שצוות היועצים המקצועי שלנו מטפל בה, אנחנו דואגים לבצע ניהול סיכונים ולהעריך את רמת הסיכון של המדד, ועל סמך כך יחד עם הלקוח מקבלים החלטה מושכלת – האם כדאי או לא כדאי להשתמש במדד המחירים לצרכן. תמיד תוכלו ליצור איתנו קשר ולקבוע שיחת ייעוץ, בה נעזור לכם להבין כיצד האינפלציה עשויה להשפיע על המשכנתא שלכם ולספק לכם הנחיות לניהול הסיכון.

יש לכם שאלה?

מוזמנים לדבר איתנו בכל נושא

אני רוצה שיחזרו אליי